Hem FNMB Utskott HJÄLP! Regler Logg Kontakt

Exempelresolution Vokabulär Position Paper

 

Exempelresolution:

 

UTSKOTT: Säkerhetsrådet

FRÅGA RÖRANDE: Bekämpning av terrorism

FRAMLÄGGS AV: Storbritannien

STÖDS AV:

 

FN:s GENERALFÖRSAMLING,

 

(01)     Djupt oroad över det höga antalet offer, inte bara 
(02)    vuxna utan även barn, vid terrordåd runt om i världen,

   

(03)    Med önskan om att fler stater ska samarbeta med   

(04)    CTC (Counter Terrorism Committee) och tillsammans

           försöka stoppa terrorismen,

   

 

(05)     Övertygad om att terrorism i alla dess former utgör 
(06)     ett mycket allvarligt hot mot freden
och säkerheten  
(07)     runt om i världen,

 

(08)    Med tanke på att terrordåd försämrar de mänskliga
(09)    rättigheterna och hotar den sociala  och ekonomiska

(09)    utvecklingen i alla stater och även underminerar den
(10)    globala stabiliteten i hela världen,

   

(11)     Påminner om att terroristattackerna den 11
(12)     september i New York upprepades fast på ett annat

(13)     sätt i London den 7 juli 2005 och att om inte alla
(14)     länder gör allt som står i (12)     deras makt för att
(15)     förhindra dessa dåd kommer de mest troligt
(16)     upprepas,

 

(17)     1. Fördömer terroristattackerna mot New York och
(18)         London och anser att varje akt av
terrorism, 
(19)         oavsett vem som utför den, är ett hot mot 
(20)         stabiliteten, freden och säkerheten i världen;

 

(21)     2. Uppmanar alla stater att aktivt samarbeta för att
(23)         finna de skyldiga, deras
organisationer och
(24)         sponsorer och föra de inför rätta, i enlighet med
(25)         resolution 1373
(2001) vilken avhandlar hot mot
(26)         den internationella freden och säkerheten som 

(27)         orsakas av terroristattacker;

 

(28)     3. Uttrycker dess yttersta beslutsamhet att bekämpa
(29)         terrorismen, i överensstämmelse
med dess 
(30)         ansvar under Förenta Nationernas stadgar;

 

(31)    4. Uppmanar alla stater, särskilt de som blivit utsatta
(32)        av terrordåd, att tillsammans
kämpa för att
(33)        bekämpa terrorismen och att utelämna eller åtala 
(34)        vilken person som helst
som stöttar och
(35)        underlättar terroristattacker eller ordnar en säker
(36)        flukt för förödarna;

 

(37)    5. Föreslår att alla stater skall:

(38)                    a) motarbeta finansieringar av terrordåd,

(39)                    b) ta det nödvändiga steget ut för att
(40)                        försöka motarbeta order om terrordåd

(41)                        och att även inkludera tillhandahållandet 
(42)                               av tidiga varningar till andra stater

(43)                        genom utbyte av information,

(44)                    c) stoppa terroristgruppers rörelse genom
(45)                        att effektivisera gränskontroller
 och 
(46)                        även förbättra kontrollen av
(47)                        identitetspapper och sökandet av   
(48)                        eventuella
identitetsförfalskningar.