Hem FNMB Utskott HJÄLP! Regler Logg Kontakt

Alla ämnesbeskrivningar Länder Till delegater Schema

Vad är FNMB?

 

FNMB är ett av Skånes största FN-rollspel och anordnas av elever på Malmö Borgarskola. I år arrangeras det för tredje året i rad och ca 180 delegater från olika delar av Skåne förväntas deltaga. Rollspelets målgrupp är gymnasieelever som studerar i skolår två på samhällsprogrammet och är ett sätt för elever och lärare att studera internationella samhällsfrågor på ett annorlunda, roligt och upplysande sätt. För många är det även en inkörsport till en bredare FN-upplevelse med internationella FN-rollspel i bland annat Lübeck som mål.

 

Under konventet 2010 kommer fokus bland annat läggas på kränkningar av mänskliga rättigheter och klimatfrågor. Efter klimatkonferensen i Köpenhamn i december kommer det finnas mycket att diskutera vad gäller olika aspekter av människans påverkan på vår planet. Således har vi bestämt att introducera ett nytt råd: Miljörådet (EC). Detta råd är sprunget ur UNEP (United Nations Environment Programme) men eftersom FN ännu inte har något utskott eller råd för miljöfrågor bestämde vi oss för att skapa ett nytt forum tillägnat vår miljö. I symbios med ”de vanliga” råden tror vi att det kommer skapas utomordentliga möjligheter för intressanta debatter och förslag.

Alla ämnen på dagordningen samt utförliga beskrivningar av dessa kan du läsa här.

 

FNMB 2010 organiseras av elever för elever och på detta sätt hoppas vi kunna stärka kvaliteten på rollspelet ytterligare eftersom vi vet vad elever vanligtvis förväntar sig och vill ha ut av ett liknande evenemang. Vi som organiserar årets rollspel studerar alla på Malmö Borgarskola och läser andra eller tredje året på antingen samhällslinjen eller IB. Alla har tidigare erfarenheter av FN-rollspel och är därför väl insatta i allt som rör sig runt dessa. Hela gruppen deltog våren 2009 som delegater i det internationella FN-rollspelet MUNOL och flera är även engagerade i skolans eget Model United Nations Society. 

 

Har Du intresse av att delta i nästa års rollspel? Skicka en intresseanmälan till:

anna.ellmark@malmo.pub.se

 

 

 

Hem    Utskott  HJÄLP!  Regler  Logg  Kontakt