Hem FNMB Utskott HJÄLP! Regler Logg Kontakt

Regler för FNMB 2010

 

 • Alla deltagare skall använda ett formellt språk, tala om samtliga deltagare i tredje person, endast tala om ordföranden har gett tillåtelse till detta och alltid stå upp när man pratar i utskotten.

 

 • Alla deltagare skall klä sig i formella kläder, det vill säga inga korta kjolar, urringade tröjor, jeans eller gympaskor.

 

 • Alla deltagare skall, innan de påbörjar ett tal, tilltala församlingen.

 

 • Delegater är inte tillåtna att använda sina mobiltelefoner i utskotten. Om ordföranden behöver tillrättavisa en delegat mer än en gång skall telefonen beslagtas tills slutet på dagen och delegaten skall rapporteras till dess lärare.

 

 • En resolution måste stödjas av minst 5 delegationer för att få debatteras i ett utskott.

 

 • Varje ämne måste debatteras minst en gång i varje utskott.

 

 • Debatterna består av: tid för resolutionen, tid emot resolutionen och öppen debatt. Det är endast under öppen debatt som tillägg/förändringar får lämnas in för debatt.

 

 • Föreläggaren av en resolution skall läsa upp de operativa satserna och sedan hålla ett tal på högst 1 ½ minut och därefter ha möjligheten att svara på informationsanmärkningar.

 

 • En informationsanmärkning får endast innehålla 1 fråga.

 

 • Anmärkningar och frågor är inte tillåtna att ställas under ett tal, såvida det inte är en personliganmärkning på grund av att talaren inte pratar tillräckligt högt/tydligt.

 

 • Om ett tillägg till ett tillägg/förändring till en förändring går genom har automatiskt hela tillägget/förändringen gått igenom.

 

 • Man kan inte ändra en redan ändrad sats.

 

 • Lappar får inte skickas under röstning.

 

 • Ordförandens beslut är slutgiltigt. Vid problem skall Generalsekreteraren tillkallas.

 

 • Vid problem mellan delegater och ordföranden skall:

 

              1.      Ordföranden skicka en lapp till delegaten, förklara för  
                       delegaten vad den gör fel och be den att sluta med detta.
              2.      Om problemet kvarstår skall ordföranden göra ett uppehåll i
                       debatten och tillkalla Generalsekreteraren.

 

 • Vid större problem skall alltid Generalsekreteraren tillkallas omedelbart.

 

 

 

 

Hem  FNMB  Utskott  HJÄLP!    Logg  Kontakt