Hem FNMB Utskott HJÄLP! Regler Logg Kontakt

Första utskottet Andra utskottet Tredje utskottet Sjätte utskottet EC HRC SC

Säkerhetsrådet

 

Sedan den 26 juni 1945 har Säkerhetsrådet utgjort en av grundstenarna i FN, alltså: det har hängt med ända från början och är fortfarande ett av de råd som ges mest uppmärksamhet. Till skillnad från andra forum i FN är Säkerhetsrådet det enda som har befogenhet att fatta bindande beslut som medlemmarna har gått med på att implementera, detta under artikel 25 i FN stadgan. Självklart så väger även andra råds och utskotts ”rekommendationer” väldigt tungt men Säkerhetsrådet har det där lilla extra. Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten.

 

Medan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem.

 

Tillvägagångssättet i säkerhetsrådet är något annorlunda jämfört med utskotten och generalförsamlingen. Säkerhetsrådet kommer att ha en egen agenda, och även här ska delegaterna skriva en resolution innan rollspelets början. Den främsta skillnaden är att istället för att diskutera resolutionerna som en helhet och rösta på den som sådan, diskuterar man varje sats för sig och röstar på var och en av satserna innan man går vidare till nästa.

 

Det faktum att Säkerhetsrådet varit med ända från början har både sina för och nackdelar, världen har ju förändrats en hel del sedan andra världskriget avslutades men har verkligen reflekterar verkligen säkerhetsrådets struktur denna förändring? Det här kommer att vara ett av de ämnen som ska diskuteras under FNMB 2010. Situationen i Pakistan och framtida säkerhetsproblem angående brist på nödvändigheter är även uppskrivna på agendan. För att få mer utförliga beskrivningar av problemen samt annan hjälp inför förberedelserna klicka på pdf-filen nedan.

 

Ämnesbeskrivningar säkerhetsrådet

 

Ordförande år 2010 heter David Olsson, en pratglad och rättvis kille som var med i förra årets FNMB och representerade då Vitryssland i Säkerhetsrådet. På den vägen var det och han fortsatte sedan med att delta i bland annat MUNOL i Lübeck. Några frågor eller funderingar vad gäller arbetet i Säkerhetsrådet under FNMB 2010?

 

davidolsson1@live.se