Hem FNMB Utskott HJÄLP! Regler Logg Kontakt

Första utskottet Andra utskottet Tredje utskottet Sjätte utskottet EC HRC SC

3:e utskottet (Sociala, Humanitära och Kulturella)

 

Generalförsamlingens tredje utskott sysslar med problem som kan störa den kulturella och sociala mångfald som berikar vår värld. I ett globaliserande samhälle kan det vara svårt att bevara denna viktiga myckenhet genom att individer tvingas överge sina verkliga mål för att anpassa sig till det alltmer enhetliga samhället. FN har tidigare slagit fast att det är varje människas eller folkgrupps rätt att sträva efter den utveckling de vill se att deras samhälle uppnår. En annan viktig del av arbetet är inriktat på att undersöka frågor rörande mänskliga rättigheter, inklusive rapporter om särskilda förfaranden för det nyinrättade rådet för mänskliga rättigheter (HRC). Tredje utskottets arbete kommer under FNMB 2010 fokuseras på just detta, bevaringen av kulturella traditioner under globaliseringstider lyder ämnet och vidare ska debatten behandla främjandet och beskyddandet av barns rättigheter samt situationen för kvinnor i pastorala miljöer. Beskrivningar och hjälp till förberedelserna av dessa ämnen hittar du i pdf-filen nedan:

Ämnesbeskrivningar 3:e utskottet

Frederick Nilsson kommer att agera det tredje utskottets högaktade ordförande under konventet 2010 och det finns inga tvivel om att det kommer att finnas underlag för mycket givande debatter. Med sina kulturella och sociala kunskaper i bagaget åkte han till Lübeck för att representera Malmö Borgarskola i det tredje utskottet. Frågor rörande allt som gäller tredje utskottet mottages med glädje på adressen

frederick.nilsson1@pub.malmo.se