Hem FNMB Utskott HJÄLP! Regler Logg Kontakt

Exempelresolution Vokabulär Position Paper

Nedan hittar Du nyttiga uttryck som du kan använda dig av när du skriver Din resolution.

 

Förslag på ord att använda i de inledande satserna:

Intygande
Med godkännande av
Orolig över
Med trovärdighet för
Medveten om
Med säkerhet på
Efter begrundande av
Hållande i minnet
Djupt medveten
Väldigt angeläget
Övertygad
Enär
Djupt övertygad
Efter förkunnande av
Upprörd
Påminner om
Djupt upprörd
Med djup beklagan
Oroad
Välkomnande
Djupt oroad
Med fastställande av
Med önskan om
Tillfredsställande nog

Med förväntan på
Fullbordande av
Med understrykande av
Fullt medveten om
Med uppskattning för
Efter införande av
Med vägledning av
Efter övervägande av
Med högsta beredskap
Efter vidare beaktande
Med beklagande
Efter genomförd undersökning
Med största oro
Efter att ha beaktat
Med uppmärksamhet på
Efter mottagande av
Vidare
Efter att ha hört
Erkänner
Efter granskning av
Med hänvisning till
Hänvisar till
Med uppskattning
Med glädje emottages
Bekymrad
Med strävan efter
Djupt bekymrad 

 

Förslag på verb att använda i de operativa satserna:

Godtager
Försäkrar
Godkänner
Berättigar
Åberopar
Anmodar
Fördömer (endast säkerhetsrådet)
Gratulerar
Bekräftar
Betraktar
Fastslår
Beklagar
Uppmärksammar
Betonar

Uppmuntrar
Medgiver
Uttrycker uppskattning
Uttrycker förtroende
Kungör 

 Påminner
Föreslår
Beklagar
Förfrågar
Konstaterar
Bekräftar på nytt
Fördömer starkt
(endast säkerhetsrådet)
Stödjer
Välkomnar
Förlitar sig på
Vidarbefordrar
Anmodar
Uppmanar
Hemställer
Beslutar (endast säkerhetsrådet)
Lovordar
Uttrycker sitt fulla stöd
Rekommendera